קרנות נאמנות לעומת תעודות סל

קרנות נאמנות וקרנות הנסחרות בבורסה הינן שני סוגים של קרנות השקעה העומדות לרשות המשקיעים. שני סוגי הקרנות מאגדות הון מהמון משקיעים, ושניהם מנוהלים באופן מקצועי. יש עוד כמה קווי דמיון, ולא מעט הבדלים מהותיים.

לפני שתחליט בין השניים, חשוב להבין את ההבדלים והמטרות של כל סוג של קרן.

קווי דמיון בין קרנות נאמנות לתעודות סל

כאמור, הן קרנות נאמנות והן קרנות הנסחרות בבורסה מאגדות חסכונות של מספר משקיעים. המשמעות היא שמשקיעים נהנים מכלכלות גודל. עלויות קבועות מפוזרות על פני כל הקרן, מה שמקטין את הנטל על כל משקיע. עלויות משתנות מופחתות מכיוון שקרנות משלמות בדרך כלל עמלות סיטונאיות עבור מסחר וניהול.

חסכוני הגודל מאפשרים ניהול קרנות גם על ידי אנשי מקצוע בתחום ההשקעות. אלא אם כן לאדם יש תיק מניות גדול מאוד יהיה יקר מאוד שהתיק ינוהל על ידי איש השקעות. לעומת זאת, תעודות סל וקרנות נאמנות נותנות למשקיעים גישה לתיקים המנוהלים באופן מקצועי בפחות מ -1% משווי הנכסים בכל שנה..

מרבית קרנות ההשקעה מציעות פיזור ללא קשר למבנה שלהן. כדי שהתיק יהיה מגוון, עליו לכלול 15 ניירות ערך ומעלה. מרבית קרנות הנאמנות מחזיקות לפחות 30 ניירות ערך שונים, בעוד תעודת הסל הממוצעת מגוונת עוד יותר. ישנם כמה יוצאים מן הכלל – SPDR Gold Trust, תעודת סל, מחזיקה רק בזהב פיזי ואינה מגוונת.

אינדקסים ממלאים תפקיד בניהול קרנות נאמנות ותעודות סל – אולם תעודות סל עוקבות אחר המדד בעוד קרנות נאמנות משתמשות במדד כמדד שנגדו נמדדים ביצועים..

הבדלים בין קרנות נאמנות לתעודות סל

קרנות נאמנות ותעודות סל הן מבנים משפטיים ייחודיים, ושניהם מוסדרים. קרנות נאמנות קיימות מאז 1924, בעוד תעודות סל קיימות מאז 1993. בארה”ב שניהם מוסדרים על ידי ה- SEC (Securities and Exchange Commission) והחקיקה המתעדכנת מעת לעת. גופים רגולטוריים דומים מפקחים על קרנות במדינות אחרות.

ניהול אקטיבי לעומת פסיבי

בעוד ששני סוגי הקרנות בעלות מבנים משפטיים שונים, ההבדל המהותי ביותר טמון באופן ניהולן.

ביצועי השוק בשוק מכונים אלפא, בעוד שביצועי השוק (או מדד) מכונים בטא. המטרה של קרנות מנוהלות באופן פעיל היא להרוויח גם אלפא וגם בטא על ידי ביצועים טובים יותר מדד. המטרה של קרנות מנוהלות באופן פסיבי היא להרוויח בטא על ידי מעקב אחר המדד.

חברות ניהול נכסים מנהלות קרנות מנוהלות באופן פעיל. למנהל קרן תהיה אחריות כוללת על כל קרן אך יתמוך על ידי צוות אנליסטים. אנליסטים אלה מבצעים מחקר ‘מלמטה למעלה’ על ניירות ערך בודדים. יחד הצוות מנסה לייצר אלפא על ידי ההחלטה אילו ניירות ערך לקנות ולמכור ומתי לעשות זאת.

צוותים קטנים יותר מנהלים קרנות פסיביות, ולמנהלי הקרנות והאנליסטים יש לרוב רקע בניתוח כמותי. מטרתה של קרן פסיבית היא לשקף את ביצועי המדד על ידי החזקת ניירות ערך באותו שיעור בדיוק כמו המדד. שינויים בהקצאת הקרן נעשים רק כאשר נעשים שינויים במדד.

הרוב המכריע של קרנות הנאמנות מנוהלות באופן פעיל – אם כי חלקן מנוהלות באופן פסיבי. לעומת זאת, הרוב המכריע של תעודות הסל מנוהלות באופן פסיבי. תעודות סל מנוהלות פעיל הותרו בארה”ב מאז 2008, אך עדיין מהוות אחוז קטן מהקרנות.

המשמעות של סגנונות הניהול השונים היא שאם אתה משקיע בקרן נאמנות אתה מצפה להרוויח אלפא ובטא, בעוד שאתה מצפה רק להרוויח בטא מתעודת סל..

יחסי הוצאות (קרנות נאמנות מול תעודות סל)

חברות ניהול קרנות גובות עמלות שונות לכיסוי עלויות הניהול והתפעול. עמלות אלה מדווחות כיחסי הוצאות, המשקפים את כל העמלות הנגבות מדי שנה, המתבטאות באחוזים משווי הקרן.

קרנות נאמנות גובות עמלות גבוהות משמעותית (בממוצע) מאשר תעודות סל. יחסי ההוצאות עבור קרנות נאמנות נעים סביב 0.65%, אם כי הם משתנים במידה ניכרת. יחסי ההוצאות לתעודות הסל ממוצעות סביב 0.2%, אך גם משתנות. יחסי הוצאות לשניהם יכולים להגיע עד 2% לקרנות מיוחדות מאוד.

הסיבה להבדל בשכר הטרחה היא שהניהול האקטיבי דורש יותר כוח אדם. עד 30 אנליסטים עשויים לתרום לניהול קרן נאמנות. מצד שני, רק שניים או שלושה אנשים מנהלים כמה תעודות סל.

קרנות נאמנות מצדיקות את העמלות הגבוהות יותר מכיוון שהן מנסות להרוויח אלפא כמו גם בטא. עם זאת, אין ערובה שקרן נאמנות תרוויח אלפא. לאמיתו של דבר, אם קרן פחות מביצועי הביצועים שלה, היא אפילו לא מרוויחה בטא והעלות גבוהה יותר.

תמחור (קרנות נאמנות מול תעודות סל)

כשאתה קונה תעודת סל, אתה קונה מניות שכבר קיימות. עבור קרנות נאמנות התהליך קצת שונה. כשאתה ‘קונה’ קרנות נאמנות אתה למעשה משקיע ביחידות חדשות שנוצרות. כשאתה ‘מוכר’ את אמון היחידה שלך אתה פודה את היחידות ומקבל בתמורה את שווין.

הן לקרנות נאמנות והן לתעודות סל יש ערך נכסי נקי (NAV) ליחידה או למניה. זהו הערך של כל הנכסים המוחזקים על ידי הקרן חלקי מספר היחידות (קרנות נאמנות) או מניות (תעודות סל).

למרות שה- NAV של קרן נאמנות משתנה לאורך כל היום, הוא מדווח רק פעם ביום. השקעות ופדיונות חדשים מבוססים על ה- NAV היומי. כמה קרנות נאמנות גובות עמלה מראש, אם כי זו פחות נפוצה מבעבר.

תעודות סל הן מכשירים רשומים בדיוק כמו מניות החברות הרשומות בבורסה. כשאתה קונה ומוכר תעודות סל אתה משלם עמלה למתווך. המחיר בו אתה קונה ומוכר תעודת סל תלוי בהיצע וביקוש. כשאתה קונה תעודת סל אתה משלם את מחיר ההצעה הגבוה יותר, וכשאתה מוכר אותו אתה מקבל את מחיר ההצעה הנמוך יותר. לפיכך, הפרש על הצעות המחיר הוא הוצאה נוספת למשקיעי תעודת הסל.

בפועל, מחיר ההצעה וההצעה בדרך כלל די קרוב ל- NAV של הקרן. משתתפים מורשים ובוררים יכולים להרוויח אם מחיר ההצעה או מחיר ההצעה משתנה בהרבה מה- NAV – ופעולותיהם שומרות על מחיר השוק בקנה אחד עם ה- NAV. עם זאת, אם קרן מחזיקה במכשירים לא נזילים או שקיימת מעט נזילות בקרן עצמה, המחיר יכול לסטות רחוק יותר מה- NAV..

ההבדל באופן שבו קרנות נאמנות ותעודות סל הן מחירים ונסחרים פירושו שניתן לסחור בתעודות סל תוך יום. מצד שני, יש רק מחיר יומי אחד לעסקאות בקרנות נאמנות.

מחלקת קרנות

בקרנות נאמנות יש לעיתים סוגים שונים של יחידות. יחידות צבירה משקיעות מחדש דיבידנדים והכנסות אחרות. יחידות הפצה מעבירות הכנסות ודיבידנדים למשקיעים. בחלק מהקרנות יש גם סוגים שונים עבור משקיעים ומבני עמלות שונים.

חלק מתעודות הסל מחולקות לפי קבוצות, אך לרוב יש רק מניה אחת של תעודת סל.

מַס

הן קרנות נאמנות והן תעודות סל חסכוניות יותר מאשר בעלות על תיק ניירות ערך. עם זאת, עבור קרנות נאמנות, משיכות גדולות יכולות לפעמים לגרום לחלוקת רווחי הון חייבים במס. זה הופך את תעודות הסל למעט יעילות יותר מנקודת מבט המס. הערה: זה יכול להשתנות מתחום שיפוט אחד למשנהו.

סכומי השקעה מינימליים

המינימום שתוכלו להשקיע בתעודת סל הוא מחיר מניה אחת. במקרה של קרנות נאמנות, לכל סוג של קרן יש סכום מינימלי שניתן להשקיע, עם צו חיוב מתוזמן או כסכום חד פעמי. במקרים רבים, ההשקעה המינימלית נמוכה יחסית, בעוד שבמקרים אחרים היא יכולה להיות 10,000 דולר ומעלה.

קרנות נאמנות אכן מציעות את היתרון של רכישות אוטומטיות רגילות בהוראת חיוב, שלא תמיד זמין למשקיעי תעודת הסל.

מתווך תעודות סל מומלץ

קרנות נאמנות לעומת תעודות סל

סיכום

לפני עשרים שנה שלטו קרנות נאמנות בענף ניהול הקרנות. נכון לשנת 2020, החיסכון המוחזק בתעודות סל שווה בערך לזה של קרנות נאמנות, כאשר עיקר ההשקעות החדשות נכנסות לתעודות סל..

זה לא אומר בהכרח תעודות סל טובות יותר, אך במקרים רבים תעודות סל משרתות את מטרתן טוב יותר. בסופו של דבר, ההחלטה בין השניים מסתכמת ביעדים שלך כמשקיע, ביעדי הקרן ובאיזה סיכוי שקרן תשיג את יעדיה..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Social Links
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner