Category: ennews-en

חשבון עתידי: רווח והפסד

ת. מהו חשבון עתידי? במצב שוליים חוצה: לכל משתמש יש חשבון עתידי לניהול כל הכספים העוסקים במסחר עתידי. מתחת לדף המסחר בחוזים עתידיים, תוכל...

ניהול הזמנות

1. כיצד אוכל לנהל את ההזמנות הפתוחות שלי? ניתן למצוא את כל ההזמנות הפתוחות תחת "הזמנות" בדף ותמיד תוכלו לבטל אותם לפני שמילאו אותם....

Social Links
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner